mat

químic (22)
plàstic i cautxú (20)
paper i cartró (1)
metall (3)
orgànics animals i vegetals (3)
fusta i biomassa (3)
inorgànics i vidre (3)
tèxtil i pell (5)
Altres (2)

+bloc