mat

químic (22)
plàstic i cautxú (22)
paper i cartró (1)
metall (5)
orgànics animals i vegetals (4)
fusta i biomassa (1)
inorgànics i vidre (3)
tèxtil i pell (5)
Altres (3)

+



bloc