mat

químic (51)
plàstic i cautxú (34)
paper i cartró (14)
metall (12)
orgànics animals i vegetals (23)
fusta i biomassa (23)
inorgànics i vidre (9)
tèxtil i pell (13)
Aigües industrials: Salines, de procés, residuals i/o depurades (3)
Fangs EDAR/EDARi (1)
Altres (17)

+BARREGES HIDROALCOHÒLIQUES

L’ALCOHOLERA CATALANA S.A. és una empresa situada a Sta. Margarida i els Monjos des del 1964 que té com a activitat principal l’elaboració d’alcohol rectificat i derivats per realitzar destil·lació alcohol etílic procedent de fermentació i obtenir alcohol rectificat al > 96%. L’elaboració d’aquest producte consisteix en un sistema en continu de columnes de rectificació, de plats a pressió atmosfèrica, i el sistema de calefacció és realitza amb vapor indirecte amb recuperació de vapors condensats. La seva producció es realitza mitjançant matèries primeres procedents d’altres empreses, com líquids de diferent riquesa alcohòlica, i també a partir de productes intermedis d’alcohols impurs que es reincorporen al procés.

Els residus generats d’altres empreses que són gestionats com a subproductes i s’utilitzen com a matèries primeres són:

  • L’etanol d’alta graduació per rectificar és un residu que es genera en el procés de la síntesi orgànica on s’utilitzen reactius a les activitats farmacèutiques. L’etanol brut és utilitzat com a medi de reacció, cristal·lització o purificació.
  • Els alcohols impurs industrials: s’utilitzen en els processos de fabricació com a medi de reacció, cristal·lització o purificació, i es separa després de la precipitació. Aquests alcohols provenen d’empreses químiques no farmacèutiques com a residu i contenen impureses d’aigua i d’altres dissolvents incorporats.
  • Les mescles hidroalcohòliques de baixa graduació: són generades com a residus del sistema de fabricació i tractament de begudes alcohòliques (rebutjos de la planta d’embotellament, restes d’alcohols i extractes barrejats amb els residus, entre d’altres) que són gestionats per la pròpia empresa.

Els beneficis que presenta la gestió dels subproductes marc normatiu català són:

1) Substitució de matèries primeres d’importació.

2) Reducció de l’impacte ambiental.

3) Minimització en la gestió dels residus.

4) Valorització de residus com a matèries primeres.