mat

químic (74)
plàstic i cautxú (47)
paper i cartró (18)
metall (14)
orgànics animals i vegetals (27)
fusta i biomassa (23)
inorgànics i vidre (12)
tèxtil i pell (20)
Aigües industrials: Salines, de procés, residuals i/o depurades (5)
Fangs EDAR/EDARi (2)
Altres (22)

+blog