mat

químic (50)
plàstic i cautxú (34)
paper i cartró (11)
metall (12)
orgànics animals i vegetals (21)
fusta i biomassa (17)
inorgànics i vidre (10)
tèxtil i pell (9)
Aigües industrials: Salines, de procés, residuals i/o depurades (4)
Fangs EDAR/EDARi (1)
Altres (16)

+blog