mat

químic (55)
plàstic i cautxú (39)
paper i cartró (14)
metall (12)
orgànics animals i vegetals (26)
fusta i biomassa (24)
inorgànics i vidre (10)
tèxtil i pell (14)
Aigües industrials: Salines, de procés, residuals i/o depurades (3)
Fangs EDAR/EDARi (1)
Altres (19)

+EXCEDENTS ALIMENTARIS

La Fundació del Banc dels Aliments de Barcelona es una entitat que es caracteritza per rebre donacions d’aliments i classificar-les en lots preparats per a cadascuna de les entitats receptores que atenen als beneficiaris finals. La seva funció principal és la de recuperar tots aquells aliments que no són comercialitzables, però sí consumibles, i distribuir-los entre les persones que els necessiten. Per tant, aquesta activitat es realitza de forma gratuïta aplicant una garantia alimentària i una seguretat de distribució justa mitjançant proveïdors que són entitats benèfiques reconegudes, tot aportant transparència durant la seva distribució, així com contribuint a la sostenibilitat i la prevenció dels residus. La participació d’empreses per dur a terme aquesta funció solidària permet consolidar el valor social del producte i l’empresa, permet controlar la traçabilitat dels invenuts i evita la generació de 4,5 tones de CO2 per cada tona d’aliments destruït. L’activitat li representa també avantatges econòmics i administratius:

  • Deduccions fiscals del 35% del valor d’aliments donats sobre l’impost sobre beneficis.
  • Evitar els elevats costos per la destrucció d’aliments.

A l’actualitat existeix un sistema en xarxa que no limita l’autonomia de cada banc en la seva àrea local. A nivell mundial hi ha la Xarxa Global de Bancs d’Aliments, que aplega tots els Bancs d’Aliments situats a diferents continents. A nivell europeu, el 1986 es va crear la FEBA (Federació Europea de Bancs d’aliments) impulsada per França i Bèlgica, que agrupa 265 bancs en 21 països, recaptant 411.000.000 quilos d’aliments per atendre a 5.900.000 persones al 2014. I respecte l’Estat espanyol hi ha bancs d’aliments a totes les províncies, des del 1996 es va impulsar la creació de la FESBAL (Federació Espanyola de bancs d’aliments) que és l’encarregada de coordinar i facilitar les relacions amb els organismes de l’Administració central i internacional, així com amb altres entitats no lucratives i empreses. Segons les dades recollides el 2014, la FESBAL es representa 55 bancs distribuïts pel territori recaptant 146.000.000 kilos d’aliments per atendre a 1.681.775 persones.

Respecte a Catalunya es presenten quatre centres (Barcelona, Girona, Lleida i Reus) que, segons dades del 2014, reben prop de 3.000 tones d’aliments a l’any procedents de la indústria alimentària amb una data de caducitat no vençuda. Els aliments que es recapten poden atendre a 253.000 persones i els productes poden ser secs, refrigerats o congelats, productes estacionals o excedents de fora de temporada que hagin sofert múltiples problemes d’impagats, d’excedents en la cadena de producció, problemes de logística o comerç i que han de ser gestionats com a residus. Per tal d’evitar la seva disposició en abocadors o plantes incineradores, una de les solucions és gestionar aquest residu per la via del subproducte, tal i com va fer la l’empresa STARLUX, SA (actualment UNILEVER) qui va ser pionera d’aquesta activitat. Cal destacar que aquesta multinacional als inicis del s. XXI va desenvolupar una estratègia comercial sostenible, tot aconseguint una reducció de la quantitat total de residus en un 97% de tones de la producció des del 2008. També aconseguint una eliminació del 99% de l’ús del PVC, aplica el reciclatge i la reducció de l’ús dels envasos i del paper.

Els aliments residuals gestionats per a la via de subproductes del marc normatiu català estan inclosos en els codis CER: 0202, 0203, 0205, 0205 i 0207 dins de l’epígraf on s’esmenten com a residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i de la preparació i elaboració d’aliments.