mat

químic (52)
plàstic i cautxú (39)
paper i cartró (14)
metall (12)
orgànics animals i vegetals (24)
fusta i biomassa (24)
inorgànics i vidre (10)
tèxtil i pell (13)
Aigües industrials: Salines, de procés, residuals i/o depurades (3)
Fangs EDAR/EDARi (1)
Altres (17)

+Residus de taps de suro com a matèria primera per a materials de construcció aïllants

Masia Vallformosa és una empresa pionera en la implantació de mesures mediambientals com la utilització d'ampolles de baixa densitat (més lleugeres que les tradicionals), que suposen un estalvi de matèria primera i una reducció de CO2 en els transports, tant de la vidriera a la planta d'elaboració com d'aquesta instal·lació als consumidors finals.

Per mà de Retecork (Xarxa Europea de Teritoris Surers) i de l'Institut Català del Suro, Masia Vallformosa s’ha compromès a recollir i emmagatzemar tots els taps de suro utilitzats internament per gestionar-los posteriorment com a subproducte.

Els residus de taps de suro s'origien a les instal·lacions de Masia Vallformosa en el procés de tapat de les ampolles, o són taps generats en l’obertura d’ampolles a les sales de tastos i menjadors.

Quan no es gestionaven els taps de suro com a subproducte, aquestes peces acabaven al contenidor de brossa general amb destinació final el diposit controlat. A partir de l'acord signat amb l'empresa CORK 2000, per mà de Retecork, el suro rebutjat s’incorpora a un nou procés productiu.
Aquest fet ha comportat per a Masia Vallformosa un estalvi de costos en la gestió del suro i una millora en el comportament mediambiental de l’empresa.

L’empresa receptora del residu és Cork 2000, SL, situada a Palafrugell, elaboradora de productes derivats del suro: aïllaments per a la construcció, aplicacions i laminats industrials, articles per a bricolatge, escolars i de papereria i parquets i revestiments.

El procés de gestió del residu de taps de suro que té lloc en aquesta empresa consisteix en barrejar el tap residual amb el granulat de suro comprat per, posteriorment, incorporar-hi coles i additius i entrar en la fase de premsada per realitzar els diferents productes acabats

Els principals avantatges de la gestió dels residus de taps de suro com a subproductes en el marc normatiu català són:

  • Millora en el balanç total d'emisions de CO2
  • Minimització dels residus enviats a dipòsit controlat
  • Ajuda al cumpliment dels requisits dels seus sistemes de gestió mediambientals
  • Reducció de costos en l'obtenció de la matèria primera i la gestió dels residus

Per a més informació sobre aquest cas pràctic podeu consultar la presentació a continuació: