mat

químic (23)
plàstic i cautxú (14)
paper i cartró (0)
metall (2)
orgànics animals i vegetals (2)
fusta i biomassa (5)
inorgànics i vidre (3)
tèxtil i pell (0)
Aigües industrials: Salines, de procés, residuals i/o depurades (2)
Fangs EDAR/EDARi (1)
Altres (5)

+Restes d'escuma de poliuretà com a subproducte al sector de l'automoció

PROSEAT FOAM MANUFACTURING, SLU  és una empresa que es dedica a la fabricació de peces i accesoris no elèctrics  per a vehicles de motor. La companyia fabrica modelatges de poliureta a partir de la reacció de les matèries primeres: isocianats, poliols, catalitzadors i additius. Els components químics s'injecten en els motlles d'alumini calents (circuits tancats d'aigua calenta) i  en tancar-se el motlle, els components reaccionen entre si formant l'escuma de poliuretà.

En el procés de desenmotllament de les peces , totes les que no han quedat d'acord amb els criteris de qualitat corresponents esdevenen peces defectuoses i, per tant residus, als que anomenen scrap (paraula que fan servir a la planta per denominar aquestes peces de rebuig).

Aquestes peces rebutjades es gestionen com a subproducte sota el marc normatiu català i s'utilitzen en el procés del GRUP INDUSTRIAL CATENSA SA, que es dedica a la fabricació de productes tèxtils per a ús tècnic i industrial, concretament peces termoconformades per insonoritzar l'interior d'automòbils. En aquestes instal·lacions, el residu de restes d'escuma de poliuretà es sotmeten a una trituració mecànica amb molinets juntament amb emborrats tèxtils, amb els quals es barreja per obtenir les peces que s'emmotllen mitjançant calor i pressió. Aquestes peces són les que s'instal·len dins dels diferents tipus de vehicles per a la insonorització.

L'us del subproducte d'escuma de poliuretà suposa un benefici per ambdues empreses, per una banda hi ha un estalvi economic vinculat a la via de gestió del residu i d'altra banda, l'empresa receptora aconsegueix optimitzar el cost de les matèries primeres que utilitza, fent-la més competitiva en el mercat.

Per a més informació sobre aquest cas pràctic poden consultar la presentació a continuació.