mat

químic (51)
plàstic i cautxú (34)
paper i cartró (14)
metall (12)
orgànics animals i vegetals (23)
fusta i biomassa (23)
inorgànics i vidre (9)
tèxtil i pell (13)
Aigües industrials: Salines, de procés, residuals i/o depurades (3)
Fangs EDAR/EDARi (1)
Altres (17)

+Rapa de raïm com a substitut de combustible en forn de calcinació

Miguel Torres S A, és una empresa dedicada a la producció i comercialització de vins i brandis.

El procés d'elaboració dels vins consta de diverses etapes: la verema, el transport , la separació de la rapa, el premsatge, la fermentació, la clarificació, la filtració, l'estabilització, la criança en barriques, l'embotellament, l'envelliment, l'emmagatzematge i la distribució.

Abans de realitzar el procés de premsatge cal separar la rapa, deixant el raïm lliure de grans, fent una separació mecànica i un triturat. Una vegada separada la rapa de raïm (residu triturat, sec, de color fosc i aspecte llenyós) s'emmagatzema per a ser transportat posteriorment. Aquest residu té una composició principalment basada en hidrogen, nitrogen i carboni com a component majoritari. La característica més destacable d'aquest residu és el seu elevat poder calorífic, fet que el fa interessant per a una valorització energètica .

Per aquest motiu Torres S.A va iniciar el contacta amb Pachs S.A, una empresa geogràficament propera dedicada a la fabricació de calç, on la rapa de raïm podia ser utilitzada com a substitut parcial del combustible fòssil (coc) utilitzat en el procés.

Els principals avantatges que ofereix el fet d'utilitzar la rapa de raïm com substitut parcial del combustible fòssil són els següents:

  • Combustible més econòmic que els tradicionals.
  • Reducció d'emissions de C02 i SO2
  • Millora de rendiment en la combustió del coc
  • Reducció de la generació de cendres

Val la pena destacar que l'atractiu d'aquest combustible alternatiu va suposar que l'empresa Torres SA valorés utilizar-lo a les seves pròpies instal·lacions i  finalment va instal·lar una caldera de biomassa per aportar calor i fred als seus processos de producció. Així doncs, es va passar d'una valorització externa com a subproducte en el marc normatiu català a una valorització interna.

Per a més informació sobre aquest cas pràctic podeu consultar la presentació a continuació: