mat

químic (74)
plàstic i cautxú (53)
paper i cartró (19)
metall (16)
orgànics animals i vegetals (25)
fusta i biomassa (24)
inorgànics i vidre (11)
tèxtil i pell (21)
Aigües industrials: Salines, de procés, residuals i/o depurades (4)
Fangs EDAR/EDARi (1)
Altres (19)

+