mat

químic (71)
plàstic i cautxú (54)
paper i cartró (17)
metall (14)
orgànics animals i vegetals (25)
fusta i biomassa (24)
inorgànics i vidre (10)
tèxtil i pell (20)
Aigües industrials: Salines, de procés, residuals i/o depurades (3)
Fangs EDAR/EDARi (1)
Altres (20)

+