mat

químic (60)
plàstic i cautxú (47)
paper i cartró (15)
metall (11)
orgànics animals i vegetals (27)
fusta i biomassa (26)
inorgànics i vidre (10)
tèxtil i pell (15)
Aigües industrials: Salines, de procés, residuals i/o depurades (3)
Fangs EDAR/EDARi (1)
Altres (19)

+