mat

químic (55)
plàstic i cautxú (36)
paper i cartró (17)
metall (13)
orgànics animals i vegetals (24)
fusta i biomassa (19)
inorgànics i vidre (10)
tèxtil i pell (12)
Aigües industrials: Salines, de procés, residuals i/o depurades (6)
Fangs EDAR/EDARi (2)
Altres (21)

+FASE 5 REACH 2018: Prepari els seus expedients de registre amb format IT

El Reglament (CE) nº 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, del 18 de desembre del 2006, relatiu al registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de les substàncies i mescles químiques (REACH) regula la fabricació, l’ús i la comercialització de substàncies químiques en l’espai económic europeu, que inclou els estats membres de la UE, Islàndia, Liechtenstein i Noruega.

Les empreses que fabriquen o importen susbtàncies químiques en quantitats d’entre 1 i 100 tonelades a l’any estàn obliagdes a registrar les seves subtàncies abans del 31 de maig del 2018.

El full de ruta de ECHA sobre REACH 2018 divideix el registre en set fases i descriu els objectius de cada fase i el suport que l’Agència té previst brindar als solicitants de registre.

La preparació de l’expedient de registe és la cinquena fase del full de ruta de ECHA REACH 2018. S’aconsella a les empreses que registren la mateixa substància que segueixin cooperant en aquesta fase del treball preliminar.

Pot preparar-se dos tipus d’expedients en format IT:

1. L’expedient de registe principal que inclou la informació específica per l’empresa líder i la informació que ha sigut pactada per tots els sol·licitants de registre, tals com la calsificació i l’etiquetatge de la substància i els (àmplis) resums d’estudi. Els altres membes de la presentació conjunta necessiten crear un expedient de registe de membres amb la seva informació específica de l’empresa, com la identitat exacte de les substàncies i els ussos.

2. L’expedient de registre principal únicament es pot crear amb el nou software de IUCLID 6, que està disponible gratuïtament a la pàgina web del IUCLID. L’expedient de registre de membre pot crear-se en IUCLID 6, però també directament en el nou REACH-IT, sense tenir que instal·lar IUCLID. La nova generació d’aquestes eïnes han sigut provades pels usuaris de la industria que han confirmat que són més fàcils d’usar que la generació anterior.

Pot trobar informació més específica a:

- Seminari web (Webinar), el 4 d’octubre de 2016, a les 11:00 – 12:00 UTC.

- La pàgina web de l’ECHA: REACH 2018: Prepari els seus expedients de registre amb format IT.

En els següents enllaços pot trobar informació de les fases anteriors al full de ruta REACH 2018:

- Fase 1: Conegueu la vostra cartera de productes.

- Fase 2: Identifiqueu si hi ha altres sol·licitants de registre conjunt.

- Fase 3: Organitzeu vos amb els altres sol·licitants de registre conjunt.

- Fase 4: Avalueu els perills i riscos.

Webinars de les fases anteriors: Webinars REACH 2018

Etiquetes: REACHEENECHAPYMES