mat

químic (60)
plàstic i cautxú (47)
paper i cartró (15)
metall (11)
orgànics animals i vegetals (27)
fusta i biomassa (26)
inorgànics i vidre (10)
tèxtil i pell (15)
Aigües industrials: Salines, de procés, residuals i/o depurades (3)
Fangs EDAR/EDARi (1)
Altres (19)

+Resum de la 11ª Jornada de gestió de residus com a subproduuctes

El passat 2 de Juny de 2016 va tenir lloc la 11ª jornada de gestió de residus com a subproductes, organitzada per l’Agència de Residus i la Borsa de Subproductes de Catalunya.
La jornada va esdevenir un punt de trobada per facilitar el contacte entre empreses oferents de residus i altres que pretenen incorporar-los en el seu procés productiu. Al llarg de la jornada 11 empreses, que ho havien sol·licitat, van tenir l’oportunitat de fer una presentació del seus residus a l’espai de trobada B2B on els interessats podien assistir-hi, tot fomentant la interacció entre oferents i demandants.

A l’espai subproductes LAB es van exposar físicament un total de 42 mostres de residus acompanyades d’una fitxa de descripció. Algunes d’aquestes fitxes, on es reflectien les propietats i característiques del material en qüestió, estan recollides a l'enllaç següent.

fitxes SUBPRODUCTES LAB 2016

Les presentacions i el video resum de la jornada estan disponibles al web de l'Agència de Residus.