mat

químic (62)
plàstic i cautxú (37)
paper i cartró (16)
metall (13)
orgànics animals i vegetals (24)
fusta i biomassa (18)
inorgànics i vidre (11)
tèxtil i pell (13)
Aigües industrials: Salines, de procés, residuals i/o depurades (6)
Fangs EDAR/EDARi (2)
Altres (20)

+Inici del procés participatiu de la nova planificació de residus 2013-2020

Els plans i programes de gestió de residus són mecanismes que permeten marcar els objectius i línies mestres en la prevenció, reciclatge i gestió dels residus, tant en l’àmbit públic com privat, a més d’organitzar l’activitat de l’administració pública en un període de temps determinat. Els anteriors plans i programes de prevenció i gestió de residus eren vigents pel període 2007-2012, actualment s’estan elaborant els corresponents al període 2013-2020.  S’obre un procés participatiu per a que els agents implicats puguin aportar les seves opinions  i propostes per ajudar a definir els objectius i les línies d’actuació en matèria de gestió de residus a Catalunya.

Amb una visió centrada en l’aprofitament dels residus com a recursos, i mitjançant un procés obert a tota la ciutadania, l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) treballa en la redacció de dos documents que han de marcar les línies per reordenar el tractament de residus i millorar la gestió dels residus a Catalunya. Els dos documents són:

Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2013-2020 (PRECAT20), que fusiona en un sol document la gestió dels residus municipals, industrials i de la construcció. Té com objectiu determinar l’estratègia d’actuació de la Generalitat de Catalunya en matèria de prevenció i de gestió de residus fins a l’any 2020, sota la doble perspectiva de contribuir a l’obtenció i a l’ús eficient dels recursos i d’afavorir el desenvolupament d’una economia circular i baixa en carboni.

Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2013-2020 (PINFRECAT20), que té com objectiu racionalitzar la planificació territorial de les instal·lacions de gestió de residus municipals existents i de les noves instal·lacions, amb la finalitat d’assolir la màxima autosuficiència de gestió en totes les zones del territori de Catalunya, tenint en compte les necessitats, recursos i dèficits existents a cadascuna d’aquestes zones.

El procés per recollir i posar a debat les visions i propostes s’inicia per una banda amb l’obertura d’un web amb tota la informació relativa als dos documents on hi ha publicat unformulari de propostes perquè qualsevol interessat pugui fer arribar els seus comentaris i aportacions. I, d’altra banda, el procés també compta amb sessions presencials d’informació i debat que es realitzaran durant el mes de febrer a diferents punts de Catalunya.

Calendari de les sessions d’informació i debat
SESSIONS TERRITORIALS
LLEIDA, 11 de febrer de 2014 de 10 a 13.30 h, Centre Cívic Centre Històric
TARRAGONA, 13 de febrer de 2014 de 10 a 13.30 h, Ajuntament de Tarragona
AMPOSTA, 14 de febrer de 2014 de 10 a 13.30 h, Consell Comarcal del Montsià
GIRONA, 17 de febrer de 2014 de 10 a 13.30 h, Casa de Cultura de Girona
MANRESA, 20 de febrer de 2014 de 10 a 13.30 h, Conservatori Municipal de Música de Manresa
BARCELONA, 24 de febrer de 2014 de 10 a 13.30 h, Casa del Mar
SESSIONS SECTORIALS
PRODUCTORS – BARCELONA, 26 de febrer de 2014 de 10 a 13.30 h, Palau Robert
GESTORS – BARCELONA, 28 de febrer de 2014 de 10 a 13.30 h, Palau Robert