mat

químic (6)
plàstic i cautxú (9)
paper i cartró (0)
metall (3)
orgànics animals i vegetals (2)
fusta i biomassa (2)
inorgànics i vidre (1)
tèxtil i pell (2)
Altres (1)

+ANUNCI

Sulfat Ferrós (FeSO4), no importa procedència ni presentació (líquid o sòlid)
TIPUS D'ANUNCI :   DEMANDA
material :   químic - Nitrats, carbonats, silicats i altres sals
tipologia :   Residu
composició:  FeSO4 [50.00%]
aspecte / presentació:  A convenir
procés de producció :   per utilitzar com a reactiu industrial, a valorar idoneïtat segons impureses i concentració
mín / màx :   100.00 / 200.00 T   (Tona/Any o M3/Any)
freqüència :   Any
lliurament/recollida:  
ubicació:  Espanya / Barcelona
transport:  
perillós:  no
sandach:  no
net / brut:  sense dades / no importa
barrejat:  sense dades / no importa
reutilitzable:  sense dades / no importa
codi europeu de residus(CER):  Residus del tractament químic de superfície i del recobriment de metalls i altres materials (p.ex. processos de galvanització, de recobriment amb zinc, processos de decapatge, gravat, fosfatació, desgreixatge alcalí i anodització
codi matèria primera (CCPA-2002):  Sulfurs i sulfats, nitrats, fosfats i carbonats
caducitat:  24/01/2019
alta:  24/01/2018
Anunci Caducat

Aquest anunci serà assignat a l'usuari seleccionat en tancar l'acord. Esteu segurs?

No es pot tancar un acord amb aquest usuari perquè no és un usuari avançat de la plataforma

Desitgeu tancar aquest anunci i que deixi de ser visible al web?

Per què vols mantenir publicat l'anunci?

Mitjançant les següents puntuacions podreu valorar l’usuari amb el que heu arribat a un acord. Puntuacions inferiors a 2 generen una denuncia provocant l’ intervenció de l’administrador. Les bones valoracions milloren el rànking de reputació de l’usuari.

Si tanques l'anunci deixarà d'estar publicat i visible a la web.

Desitjo tancar l'anunci perquè: