mat

químic (6)
plàstic i cautxú (9)
paper i cartró (0)
metall (3)
orgànics animals i vegetals (2)
fusta i biomassa (2)
inorgànics i vidre (1)
tèxtil i pell (2)
Altres (1)

+ANUNCI

Àcid orgànic de qualsevol tipus
TIPUS D'ANUNCI :   DEMANDA
material :   químic - Àcids orgànics i inorgànics
tipologia :   Residu
aspecte / presentació:  A convenir
procés de producció :   No importa procedència
mín / màx :   10.00 / 500.00 M3   (Tona/Any o M3/Any)
freqüència :   Setmana
lliurament/recollida:  A doll
ubicació:  Espanya / Barcelona
transport:  A carrec de l’ interessat
perillós:  si
sandach:  no
net / brut:  sense dades / no importa
barrejat:  sense dades / no importa
reutilitzable:  sense dades / no importa
codi europeu de residus(CER):  Residu no especificat
codi matèria primera (CCPA-2002):  Residu no especificat
caducitat:  20/04/2018
alta:  20/04/2017
Anunci Caducat
comentaris:

Per a ús com a subproducte i substitut de primera matèria, per neutralització

comentaris del transport:

contenidors o botes

Aquest anunci serà assignat a l'usuari seleccionat en tancar l'acord. Esteu segurs?

No es pot tancar un acord amb aquest usuari perquè no és un usuari avançat de la plataforma

Desitgeu tancar aquest anunci i que deixi de ser visible al web?

Per què vols mantenir publicat l'anunci?

Mitjançant les següents puntuacions podreu valorar l’usuari amb el que heu arribat a un acord. Puntuacions inferiors a 2 generen una denuncia provocant l’ intervenció de l’administrador. Les bones valoracions milloren el rànking de reputació de l’usuari.

Si tanques l'anunci deixarà d'estar publicat i visible a la web.

Desitjo tancar l'anunci perquè: