mat

chemical (55)
Plastic and rubber (39)
Paper and paperboard (14)
Metal (12)
animal and vegetable organic (26)
wood and biomass (24)
inorganic and glass (10)
textiles and leather (13)
Saline, Wastewater and Process Water (3)
Sewage Sludge (1)
Others (18)

+Procediment públic de contractació per a la gestió d’envasos agraris – SIGFITO

SIGFITO AGROENVASES SL, societat sense ànim de lucre, la missió de la qual és l’organització d’un sistema de recollida de residus d’envasos agraris, en el qual hi participa tot el sector agrícola, desitja contractar els serveis d’un operador.

S’ha establert un procediment públic de contractació per a la selecció d’un gestor global, o bé gestors parcials, dels residus incorporats a Sigfito. S’elegirà a qui presenti la millor oferta des del punt de vista logístic, econòmic i mediambiental, i que permeti assolir els objectius marcats pel Sistema Integrat de Gestió SIGFITO amb plena eficiència.

L’àmbit territorial de la gestió a contractar és Aragó, Catalunya, Illes Canàries, Navarra, País Basc i la Rioja (denominada zona 1).

Els interessats podran presentar les seves ofertes, a l’atenció del Comitè de Contractació, a l’adreça i horari:

SIGFITO Agroenvases S.L.

C/Arturo Soria 336, 8º dreta.
28033 Madrid.
Dll-Dj: 9:00 a 14:00 y 15:00 a 18:15; Dv: 8:30 a 14:30

La data límit per a la recepció de les ofertes és el dia 17 d’octubre a les 14:30 hores. A continuació, s’adjunten les bases de contractació i annexos.

Bases de contractació zona 1
Annex A
Annex B
Annex C
Annex D