mat

chemical (52)
Plastic and rubber (38)
Paper and paperboard (11)
Metal (12)
animal and vegetable organic (22)
wood and biomass (17)
inorganic and glass (10)
textiles and leather (10)
Saline, Wastewater and Process Water (6)
Sewage Sludge (1)
Others (16)

+Ofertas de residuos para su reutilización como subproductos

A la 9a Jornada de la gestió de residus com subproductes es va crear l’espai SUBPRODUCTES LAB per a que empreses poguessin mostrar físicament residus que volen gestionar com a subproducte.

Per tal de donar continuïtat a aquest espai i facilitar el contacte entre empreses per poder reutilitzar aquests residus, podeu consultar aquí les fitxes dels materials que s’ofereixen classificats per categories. Us recordem que també podeu consultar la majoria d’aquest materials i d’altres a la web de la Borsa de Subproductes.

Categoria: Animals i vegetals
Materials:
– Residus de plantes vegetals (020304)

Categoria: Aigües
Materials:
– Aigües salines amb traces de diòxid de tità, estearat sòdic i triòxid d’alumini.
– Aigües metanòliques obtingudes de l’extracció amb dissolvents (020303).
– Aigües d’esterificació (080409).
– Aigües de neteja de les instal•lacions de la fabricació de detergents.

Categoria: Aigües àcides
– Aigua clara amb SO2 dissolt i altre gas derivat (SO3) de pH < 1 – Aigua àcida amb alt contingut en fòsfor i amb sulfats.

Categoria: Diversos
Materials:
– Plaques ceràmiques
– Plaques de grafit
– Complex Alumini + Polietilè
– Combustible Sòlid Recuperat
– Cascot de porcellana molturat
– Cascot de porcellana en cru

Categoria: Goma i cautxú
Materials:
– Rebaves de cautxú
– Granulat de cautxú recuperat de pneumàtics fora d’ús
– Small, triturat de Pneumàtics 10x10cm
– Pols de cautxú recuperat de pneumàtics fora d’ús

Categoria: Llots
Materials:
– Llots de fang
– Fangs de tractament d’efluents. Component majoritari hidròxid càlcic
– Tortes depuradora fisicoquímica i biològica (190214)
– Llots d’EDAR (070512)

Categoria: Metàl·lic
Materials:
– Acer dels pneumàtics

Categoria: Químic
Materials:
– Estearat de Liti
– Pols de corindó. Component majoritari òxid d’alumini
– Restes líquides de pintures amb dissolvents (080111)

Categoria: Tèxtil
Materials:
– Tèxtil separat de pols de pneumàtic