mat

chemical (20)
Plastic and rubber (15)
Paper and paperboard (1)
Metal (2)
animal and vegetable organic (2)
wood and biomass (6)
inorganic and glass (3)
textiles and leather (2)
Saline, Wastewater and Process Water (1)
Sewage Sludge (1)
Others (5)

+El subproducte a Irlanda

A Irlanda existeix la figura del subproducte, seguint l’article 5 de la Directiva Marc de residus 98/2008/CE i la Guia d’orientació i interpretació de la Directiva Marc de Residus. La legislació nacional irlandesa va incorporar el subproducte a la seva normativa al 2011: Waste Directive Regulations 2011 (SI 126 of 2011) a l’article 27 s’explica la definició de subproducte i el procediment a seguir. El productor es qui decideix si, sota les circumstàncies de l’article 27, una substància o producte pot ser subproducte i ho notifica a l’Agència de Protecció Ambiental (Environmental Protection Agency, EPA). L’Agència ho evalua i decideix en quins casos la substància ha de ser considerada un residu i no un subproducte (consultant a l’autoritat local i al notificant), mantenint un registre de les notificacions de subproductes.

El procés per fer la notificació de subproducte es pot trobar en aquest enllaç. Un cop feta la notificació la substància ja és un subproducte, es a dir, l’Agència no ha d’aprovar la notificació (règim de comunicació). Actualment el formulari de notificació està disponible a la seva pàgina web però s’està desenvolupant una notificació electrònica. A Catalunya, en canvi, fins que l’Agència de Residus de Catalunya no declara aquell material com a subproducte aprovant l’expedient de subproducte presentat, no es pot realitzar aquesta gestió.

Un dels materials del que s’han donat més casos a Irlanda és el cas de terra i pedra (i materials similars) per a ser utilitzats com a material de farciment en activitats de restauració. Per això la EPA ha elaborat una proposta per a notificacions com a subproducte en aquests casos que es pot trobar de forma online en aquest enllaç. Es poden trobar les consultes i l’informe de consultes rebudes amb les seves respostes per part de la EPA sobre aquesta proposta. La EPA intenta facilitar la gestió d’aquest material com a subproducte tot i l’advertència de la industria de recuperació de sòls de que el subproducte pot crear un mercat desigual degut a les inversions que ells ja han fet per el tractament de residus.

La EPA també fa recomanacions per els residus de fusta (The Regulation and Management of Waste Wood). Dóna alguns exemples de materials de fusta que normalment compleixen els requisits de l’article 27 (subproducte) com per exemple les branques residuals, escorça, encenalls i pols procedent de la tala d’arbres i serradures de fusta verge; sempre que compleixin els requisits de no estar barrejats amb fustes no verges, estar sense tractar i estar lliures de materials estranys com ara metalls.

Per a més informació podeu consultar la presentació adjunta , a on també s’inclou una taula amb alguns dels casos de subproducte a Irlanda i si existeixen casos similars a Catalunya. Podeu trobar també més informació dels diferents casos aprovats com a subproducte a Catalunya a la Llista de casos pràctics.