mat

químic (23)
plàstic i cautxú (14)
paper i cartró (0)
metall (2)
orgànics animals i vegetals (2)
fusta i biomassa (5)
inorgànics i vidre (3)
tèxtil i pell (0)
Aigües industrials: Salines, de procés, residuals i/o depurades (2)
Fangs EDAR/EDARi (1)
Altres (5)

+COM FUNCIONA?

  • Una empresa interessada en la compra venda de subproductes, residus i matèries primeres secundàries es registra com a usuari
  • Els usuaris poden publicar i consultar tants anuncis d’oferta i demanda com desitgin
  • Residurecurs proporciona un espai segur i eficaç per negociar amb altres usuaris i convertir els residus en recursos
 
 
 

twitter