mat

químic (50)
plàstic i cautxú (37)
paper i cartró (10)
metall (12)
orgànics animals i vegetals (21)
fusta i biomassa (18)
inorgànics i vidre (8)
tèxtil i pell (9)
Aigües industrials: Salines, de procés, residuals i/o depurades (4)
Fangs EDAR/EDARi (1)
Altres (17)

+REGISTRE D'ENTITAT
*
*
*
*
*
Breu descripció de l'activitat de l'entitat en economia circular en el sector industrial i objectius futurs: