mat

químic (62)
plàstic i cautxú (36)
paper i cartró (16)
metall (13)
orgànics animals i vegetals (24)
fusta i biomassa (17)
inorgànics i vidre (11)
tèxtil i pell (13)
Aigües industrials: Salines, de procés, residuals i/o depurades (4)
Fangs EDAR/EDARi (2)
Altres (20)

+OPORTUNITATS DE NEGOCI INTERNACIONAL – EEN

Seguint els posts anteriors referents a la xarxa de PIMES Europea, Enterprise European Network (EEN) a continuació es presenten algunes oportunitats internacionals de comerç a la borsa d’oportunitats de negoci.

Oportunitats de negoci internacional:

Empresa búlgara especialitzada en la fabricació de metalls i que treballa en els sectors: aeroespacial i industria naval, mobiliari, automoció i generació d'energia, cerca fabricants i/o proveïdors de materials innovadors o aliatges de metall, plàstics, ceràmica i vidre que poden ser processats per làser o tall per doll d'aigua.

Oportunitats de desenvolupament conjunt:

Empresa italiana especialitzada en reciclatge de materials plàstics, busca tecnologies ja provades que permetin produir elastòmers termoplàstics (TPE) mitjançant la reutilització de materials plàstics i sense l'ús d'additius "químics". Es busquen empreses o organitzacions de recerca, per obtenir llicències o acords de cooperació tècnica.

Empresa química alemanya productora d'especialitats químiques, cerca noves tecnologies catalítiques robustes en base a oxidació de metà a baixes concentracions i en condicions variables, pel disseny de catalitzadors que puguin ser actius a baixes temperatures. Es busquen experts en el sector, per llicència, acord de cooperació o projecte conjunt .

Per a més informació:
Red EEN en Catalunya
cateen@cambrescat.org
Montse Monedero
+34 934 169 255