mat

químic (55)
plàstic i cautxú (39)
paper i cartró (14)
metall (12)
orgànics animals i vegetals (26)
fusta i biomassa (24)
inorgànics i vidre (10)
tèxtil i pell (13)
Aigües industrials: Salines, de procés, residuals i/o depurades (3)
Fangs EDAR/EDARi (1)
Altres (18)

+Motlles de guix i xamota ceràmica com a subproducte

El procés de fabricació de peces sanitàries de porcellana, de la companyia Roca Radiadores, S.A., es basa en la colada, assecament, esmaltadura i cocció de la pasta ceràmica a traves de diferents operacions. Com a matèries primeres s'utilitzen diferents materials minerals com l'argila, el caolí, el feldspat i la sílice. Els motlles de guix utilitzats per a la fabricació de peces ceràmiques es produeixen a la mateixa planta i es fabriquen mitjançant una barreja de guix i aigua, malauradament la seva vida útil és molt limitada, cada 90 peces fabricades han de ser substituïts per motlles nous degut a la colmatació.

Aquest procés productiu genera grans quantitats de dos tipus de residus que es poden gestionar com a subproducte: peces de ceràmica sanitària trencada o que no ha passat el control de qualitat (xamota ceràmica), i els motlles de guix rebutjats. Les restes de ceràmica trencades (xamota) contenen com a components majoritaris SiO2 (65-68%) i Al2O3(24-26%), i els motlles de guix rebutjat contenen majoritàriament sulfat càlcic hidrolitzat (58,5%).

A continuació s'esmenten les principals aplicacions d'aquests residus:

  • Reompliment d'espais produïts per activitats extractives, com ara guixeres, substituint terres naturals
  • Aportació de sílice, alumini i calci en el procés de fabricació de ciment
  • Substitució d'àrids en la producció de material refractari, en incorporar la xamota
  • Substitució del feldspat natural en empreses extractives

Totes aquestes aplicacions permeten minimitzar el volum de residus enviats a disposició final, reduir el consum de matèries primeres verges i recursos naturals, reducció de costos associats a la gestió dels residus i la simplificació dels tràmits administratius un cop els residus són catalogats com a subproductes sota el marc administratiu català.

Per a més informació sobre aquest cas pràctic poden consultar la presentació que s’adjunta a continuació: