mat

químic (55)
plàstic i cautxú (36)
paper i cartró (17)
metall (13)
orgànics animals i vegetals (24)
fusta i biomassa (19)
inorgànics i vidre (10)
tèxtil i pell (12)
Aigües industrials: Salines, de procés, residuals i/o depurades (6)
Fangs EDAR/EDARi (2)
Altres (21)

+Hidròxid càlcic procedent de la fabricació d'acetilè com a reactiu químic

El procés de fabricació d'acetilè utilitza com a matèria primera aigua i carbur càlcic, donant lloc a acetilè en forma de gas i una solució d'hidròxid càlcic en fase líquida. Posteriorment aquesta solució d'hidròxid càlcic pot ser premsada per tal d'obtenir un sòlid. La composició de l'hidròxid càlcic, indiferentment de l'estat, líquid o sòlid, permet que pugui ser gestionat com a subproducte en diferents processos productius com a substitut de matèries primeres.

L'hidròxid càlcic en estat líquid es pot utilitzar per a la neutralització d'aigües àcides, com a coagulant per a la formació d'òxids metàl·lics, per a l'estabilització de fangs en depuradores d'aigües residuals, en ambdós casos actuant com a substitut de reactiu bàsic. En estat sòlid l'hidròxid càlcic s'utilitza com a substitut de calç en el procés de fabricació del ciment

En tots els casos es tracta d'exemples de subproducte aprobats por l'Agència de Residus de Catalunya sota el marc normatiu català.

Per a més informació sobre aquest cas pràctic poden consultar la presentació que s’adjunta a continuació: