mat

químic (55)
plàstic i cautxú (36)
paper i cartró (17)
metall (13)
orgànics animals i vegetals (24)
fusta i biomassa (19)
inorgànics i vidre (10)
tèxtil i pell (12)
Aigües industrials: Salines, de procés, residuals i/o depurades (6)
Fangs EDAR/EDARi (2)
Altres (21)

+Glicol residual com matèria primera per a detergents industrials

L'empresa IBERCOMPOUND SL es dedica a la fabricació d'una amplia gama de productes químics per a la neteja i el manteniment del sector de l'automoció, higiene de llocs col·lectius, manteniment industrial i tractament d'aigües. Entre els productes que fabriquen es destaquen els detergents per al rentat automàtic i manual d'automòbils, consumibles per a vehicles, detergents per a la neteja industrial de peces i consumibles per a equips de tractament d'aigua.

El glicol es pot generar com a residu en diferents sectors, però el subproducte que IBERCOMPOUND SL incorpora al seu procés productiu prové principalment de dues fonts:

  • Industria farmacèutica, on el glicol s'utilitza en reaccions de síntesi.
  • Aigües procedents de sistemes de refrigeració; refrigerants dels quals s'han consumit els anticorrosius, sense degradar o contaminar el glicol.

Abans d'incorporar el residu en el procés productiu, es fabrica una petita quantitat de producte acabat i es fan assajos de corrosivitat. Una vegada identificat el residu com a utilitzable es realitzen els tràmits necessaris per a declarar-lo com a subproducte.
Un cop tramitat l'expedient de subproducte s'incorpora el glicol dins dels reactors de barreja juntament amb la resta de components de la formula (aigua, anticorrosiu, antiescumants etc).

Els principals avantatges de gestió del residu de glicol com a subproducte sota el marc administratiu català són:

  • Disminució de l'ús de matèries primeres, consum energètic i emissions de CO2
  • Disminució en la generació de residus
  • Reducció dels costos d'obtenció de matèries primeres

Per a més informació sobre aquest cas pràctic poden consultar la presentació a continuació: