mat

químic (52)
plàstic i cautxú (38)
paper i cartró (11)
metall (12)
orgànics animals i vegetals (22)
fusta i biomassa (17)
inorgànics i vidre (10)
tèxtil i pell (10)
Aigües industrials: Salines, de procés, residuals i/o depurades (6)
Fangs EDAR/EDARi (1)
Altres (16)

+La reutilització dels retalls de cartró ondulat

La industria del paper i el cartró sempre ha estat una de les més efectives en la reutilització i el reciclatge. Tradicionalment s’ha introduït una part dels residus de paper i cartró a la pasta verge (al pulper) en l’elaboració de la pasta de paper.

El grau del paper es determina per la longitud de la fibra, la qual s’escurça després de cada viatge a través del procés de reciclatge. Es parla de fibres llargues d’aproximadament uns 3 mm o de fibres curtes entre 1 i 2 mm i, depenent de la qualitat de paper que es vulgui obtenir es posaran en diferents percentatges d’aquestes fibres per crear la pasta de paper.

Us volem presentar un exemple de la valorització de residus de retalls de cartró ondulat de grau kraft, considerat d’alta qualitat segons la  graduació de la llista europea de paper i cartró recuperat i classificat al grup 4.01 (New shavings of corrugated board). El paper kraft, fabricat amb fibra llarga sense blanquejar, té com a principal característica la seva resistència i per això és utilitzat en embalatge.

L’empresa Cartonajes del Penedés, SA està especialitzada en la fabricació de planxes de cartró ondulat de gamma alta (paper kraft de cobertura o kraft liner). Al seu procés de fabricació es genera el retall, residu de cartró ondulat, que disposen en bales de cartró. Aquest residu és totalment valoritzable per fer paper nou per la seva qualitat i per la seva quantitat en paper kraft.

Pere Valls, SA, dedicada a la fabricació de paper per a l’embalatge, rep aquest residu com a subproducte i l’introdueix a la seva línia de producció com a matèria primera, ja que la qualitat del paper kraft s’ajusta a la que necessiten en el seu procés de fabricació.  L’empresa receptora, Pere Valls, afegeix els retalls de cartró ondulat a la desintegració de la matèria primera amb aigua als pulpers, on s’elabora la pasta de paper.

D’aquesta manera l’empresa receptora redueix el seu consum de matèria primera en fibra verge i l’empresa productora del residu s’estalvia els costos de la gestió d’un residu valoritzant-lo com a subproducte. També permet assolir a totes dues empreses amb els requisits dels seus sistemes de gestió mediambiental.

Per més informació podeu consultar la presentació adjunta.