mat

químic (62)
plàstic i cautxú (37)
paper i cartró (16)
metall (13)
orgànics animals i vegetals (24)
fusta i biomassa (18)
inorgànics i vidre (11)
tèxtil i pell (13)
Aigües industrials: Salines, de procés, residuals i/o depurades (6)
Fangs EDAR/EDARi (2)
Altres (20)

+ANUNCI

Ácido Acético residual con concentración mínima (50%) o superior
TIPUS D'ANUNCI :   DEMANDA
material :   químic - Hidrocarburs, bitumen i olis minerals/lubrificants
tipologia :   Residu
composició:  Àcid acètic [80.00%]
aspecte / presentació:  A convenir
procés de producció :   No importa origen del residuo
mín / màx :   3.00 / 4.00 T   (Tona/Any o M3/Any)
freqüència :   Dia
lliurament/recollida:  A convenir
ubicació:  Espanya / Barcelona / Barcelona
transport:  A convenir
perillós:  no
sandach:  no
net / brut:  sense dades / no importa
barrejat:  sense dades / no importa
reutilitzable:  sense dades / no importa
codi europeu de residus(CER):  Residu no especificat
codi matèria primera (CCPA-2002):  Residu no especificat
caducitat:  28/02/2023
alta:  28/02/2022
comentaris:

No importa si tiene contenido en materia orgánica

Aquest anunci serà assignat a l'usuari seleccionat en tancar l'acord. Esteu segurs?

No es pot tancar un acord amb aquest usuari perquè no és un usuari avançat de la plataforma

Desitgeu tancar aquest anunci i que deixi de ser visible al web?

Per què vols mantenir publicat l'anunci?

Mitjançant les següents puntuacions podreu valorar l’usuari amb el que heu arribat a un acord. Puntuacions inferiors a 2 generen una denuncia provocant l’ intervenció de l’administrador. Les bones valoracions milloren el rànking de reputació de l’usuari.

Si tanques l'anunci deixarà d'estar publicat i visible a la web.

Desitjo tancar l'anunci perquè: