mat

químic (23)
plàstic i cautxú (14)
paper i cartró (0)
metall (2)
orgànics animals i vegetals (2)
fusta i biomassa (5)
inorgànics i vidre (3)
tèxtil i pell (0)
Aigües industrials: Salines, de procés, residuals i/o depurades (2)
Fangs EDAR/EDARi (1)
Altres (5)

+ANUNCI

ETILENGLICOL DIESTEARATO
TIPUS D'ANUNCI :   OFERTA
material :   químic - Èters, èsters, sals orgàniques
tipologia :   Producte
composició:  Fatty acids, C16-18, esters with ethylene glycol [100.00%]
aspecte / presentació:  Sacs
procés de producció :   Matèria prima
mín / màx :   0.29 / 0.29 T   (Tona/Any o M3/Any)
freqüència :   Stock únic
lliurament/recollida:  Paletitzat
ubicació:  Espanya / Barcelona / Terrassa
transport:  A convenir
perillós:  no
sandach:  no
net / brut:  net
barrejat:  sense dades / no importa
reutilitzable:  sense dades / no importa
codi europeu de residus(CER):  Residu no especificat
codi matèria primera (CCPA-2002):  Productes químics
caducitat:  01/10/2021
alta:  01/10/2020
comentaris:

L'ús principal és industrial. Preu aproximat €/T: 1844,5

Aquest anunci serà assignat a l'usuari seleccionat en tancar l'acord. Esteu segurs?

No es pot tancar un acord amb aquest usuari perquè no és un usuari avançat de la plataforma

Desitgeu tancar aquest anunci i que deixi de ser visible al web?

Per què vols mantenir publicat l'anunci?

Mitjançant les següents puntuacions podreu valorar l’usuari amb el que heu arribat a un acord. Puntuacions inferiors a 2 generen una denuncia provocant l’ intervenció de l’administrador. Les bones valoracions milloren el rànking de reputació de l’usuari.

Si tanques l'anunci deixarà d'estar publicat i visible a la web.

Desitjo tancar l'anunci perquè: