En la línia del post publicat anteriorment, referent al Enterprise European Network (EEN), xarxa de pimes europea, es presenten a continuació algunes oportunitats internacionals sel·leccionades de la borsa d’oportunitats de negoci.

Seeking expertise for the development of an optical sorting system for mixed paper wastes (Ref: TRSG20160719001) +veure perfil
PIME de Singapur especialitzada en la gestió de residus de paper, cerca tecnologia per automatitzar la identificació, caracterització i classificació òptica de mescles de residu de paper. L’empresa està interessada en llicenciar tecnologia existent o signar acord de cooperació.

Supplier of High-Density Polyethylene (HDPE) woven fabric sought (Ref: BRFR20160518001) +veure perfil
Companyia francesa d’envasos cerca proveïdor de teixit de polietilè d’alta densitat (HDPE) per fabricar un nou producte destinat al transport pesat.  L’empresa està interessada en un acord de subcontractació amb una empresa d’un país veí a França.

Suppliers of polymer foams, sponge rubbers, etc. required (Ref: BRUK20150417002) +veure perfil
Fabricant britànic cerca proveïdors de polietilè i espumes de poliuretà, cautxú, cintes adhesives, materials d’apantallament (EMC/EMI, compatibles i d’interferència electromagnètica) a França, Italia, Polonia, Eslovaquia i Espanya.

Per a més informació:

Xarxa EEN a Catalunya
cateen@cambrescat.org
Montse Monedero
+34 934 169 255