mat

químic (6)
plàstic i cautxú (10)
paper i cartró (0)
metall (2)
orgànics animals i vegetals (2)
fusta i biomassa (2)
inorgànics i vidre (1)
tèxtil i pell (2)
Altres (1)

+