mat

químic (4)
plàstic i cautxú (16)
paper i cartró (2)
metall (2)
orgànics animals i vegetals (1)
fusta i biomassa (3)
inorgànics i vidre (4)
tèxtil i pell (3)
Altres (3)

+ANUNCI

Es precisa font de carboni per depuradora, alta DBO (>200.000mg/L)
TIPUS D'ANUNCI :   DEMANDA
material :   químic - Altres
tipologia :   Subproducte
aspecte / presentació:  GRG o IBC
mín / màx :   2.00 / 4.00 T   (Tona/Any o M3/Any)
freqüència :   Mes
lliurament/recollida:  GRG o IBC
ubicació:  Espanya / Barcelona
transport:  A convenir
perillós:  no
sandach:  no
net / brut:  sense dades / no importa
barrejat:  sense dades / no importa
reutilitzable:  sense dades / no importa
codi europeu de residus(CER):  Residu no especificat
codi matèria primera (CCPA-2002):  Residu no especificat
caducitat:  09/03/2021
alta:  09/03/2020
comentaris:

Es precisa per una depuradora amb sistema SBR una font de carboni amb elevada càrrega de DBO (>200.000 mg/l)

Aquest anunci serà assignat a l'usuari seleccionat en tancar l'acord. Esteu segurs?

No es pot tancar un acord amb aquest usuari perquè no és un usuari avançat de la plataforma

Desitgeu tancar aquest anunci i que deixi de ser visible al web?

Per què vols mantenir publicat l'anunci?

Mitjançant les següents puntuacions podreu valorar l’usuari amb el que heu arribat a un acord. Puntuacions inferiors a 2 generen una denuncia provocant l’ intervenció de l’administrador. Les bones valoracions milloren el rànking de reputació de l’usuari.

Si tanques l'anunci deixarà d'estar publicat i visible a la web.

Desitjo tancar l'anunci perquè: