mat

químic (6)
plàstic i cautxú (10)
paper i cartró (0)
metall (2)
orgànics animals i vegetals (2)
fusta i biomassa (2)
inorgànics i vidre (1)
tèxtil i pell (2)
Altres (1)

+



ANUNCI

Carpetes penjants amb visor lateral mida foli
TIPUS D'ANUNCI :   OFERTA
material :   paper i cartró - Kraft
tipologia :   Producte
composició:  paper [95.00%] - plàstic [5.00%] - plàstic [0.00%] - plàstic [0.00%] - plàstic [0.00%]
aspecte / presentació:  Caixes
procés de producció :   Material d'oficina en desús que no pot ser aprofitat en cap unitat administrativa de la UB
mín / màx :   0.07 / 0.08 T   (Tona/Any o M3/Any)
freqüència :   Stock únic
lliurament/recollida:  Paletitzat
ubicació:  Espanya / Barcelona
transport:  A carrec de l’ interessat
perillós:  no
sandach:  no
net / brut:  net
barrejat:  sense dades / no importa
reutilitzable:  sense dades / no importa
codi europeu de residus(CER):  Mescles de residus municipals
codi matèria primera (CCPA-2002):  Residu no especificat
caducitat:  15/08/2018
alta:  15/06/2018
Anunci Caducat
comentaris:

El material es troba ubicat a la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona (Av. Joan XXIII, 27-31. 08028 Barcelona)

comentaris del transport:

Les carpetes penjants es troben en caixes de cartró que no es troben paletitzades. El valor de quantitat disponible s'expressa en caixes, no en pes o volum.

Aquest anunci serà assignat a l'usuari seleccionat en tancar l'acord. Esteu segurs?

No es pot tancar un acord amb aquest usuari perquè no és un usuari avançat de la plataforma

Desitgeu tancar aquest anunci i que deixi de ser visible al web?

Per què vols mantenir publicat l'anunci?

Mitjançant les següents puntuacions podreu valorar l’usuari amb el que heu arribat a un acord. Puntuacions inferiors a 2 generen una denuncia provocant l’ intervenció de l’administrador. Les bones valoracions milloren el rànking de reputació de l’usuari.

Si tanques l'anunci deixarà d'estar publicat i visible a la web.

Desitjo tancar l'anunci perquè: